Schaliegas en Opslag Radioactief Afval

Werken aan water spreekt een krachtig NEE uit tegen het boren naar Schaliegas en het opslag van Radioactief afval in onze bodem. Beide vormen een ernstige bedrijving voor ons leefmilieu en de aantasting van ons water.

Opslag kernafval dichter bij dan gedacht:

NIRAS – de instelling die in België het radioactieve afval beheert organiseerde 23 januari 2012 een informatieavond met betrekking tot de opslag van radioactief afval in de grensstreek. Amper twee jaar later worden we verrast over de activiteiten die plaatsvinden in onze achtertuin.

Proefboringen kernafvalopslag België verontrust Brabant Water

11 november 2014

Het persbericht was er 6 november al, maar nu is Brabant Water verrast en een beetje bezorgd. Het drinkwaterbedrijf Brabant Water heeft namelijk niet officieel gehoord dat Niras, de Belgische Covra, een serie proefboringen (tot 600 meter) gaat doen in Boomse Klei in verband met de opslag van radioactief afval. Niras had wel het ministerie van EZ in Den Haag geïnformeerd, maar niet de provincie Noord-Brabant en Brabant Water, terwijl dat wel afgesproken was.

De proefboringen vinden plaats (net over de grens) naast de breuk van Rauw in Postel. “Die boringen passen in het uitgebreide onderzoek naar de geologische berging van hoog radioactief en/of langlevend afval. Met nieuwe stalen van de verschillende kleilagen, en meer specifiek van de Boomse Klei, kan Niras dat wetenschappelijke onderzoek voortzetten”, aldus de Niras.

Brabant heeft een voorkeur voor opslag in de dieper gelegen Ieperiaanse klei, “vanwege de extra isolatie en het ontbreken van zoet grondwater op die diepte”. Maar Niras laat weten dat ook dat wordt onderzocht en er nog geen beslissing is genomen naar waar de geologische eindberging gaat komen.

DESSEL – NIRAS – de instelling die in België het radioactieve afval beheert – en dochteronderneming Belgoprocess gaan de komende vijf jaar meer dan 600 miljoen euro investeren in hun complex in Dessel (B) en omgeving en in Mol.

Op het terrein waar Belgoprocess bovengronds radioactief afval verwerkt, opslaat en saneert, worden twee modules gebouwd voor de opslag van vaten met radioactief afval.

Verder worden fabrieken gebouwd voor de productie van afvalvaten en kisten. Daarnaast verrijzen een nieuw noodhoofdkwartier, een communicatiecentrum en onderzoekscentrum. Ook de beveiliging van de site wordt verbeterd. In Mol worden installaties aangepast en gemoderniseerd.

Zo’n honderd van de zeshonderd miljoen wordt geïnvesteerd in het omliggende gebied. De mega-investering levert zeventig banen en tijdens de bouw 240 tijdelijke jobs op. Wethouder Frank van der Meijden van Bergeijk ziet in de omvangrijke investeringen kansen voor ‘zijn’ gemeente. “Het kan ook voor ons werkgelegenheid opleveren. Bergeijk blijft de ontwikkelingen kritisch volgen. Van der Meijden vroeg enkele maanden geleden om uitleg bij Belgoprocess nadat bekend werd dat in 2013 een lek was ontdekt in 139 vaten laagradioactief afval in de tijdelijke opslag.

De waterschappen vormen een van de belangrijkste instituties in Nederland en dienen zich meer, veel meer dan nu het geval is zich uit te spreken en kritisch op te stellen ten aanzien van ontwikkelingen zoals hierboven weergeven. De opslag van Radioactief afval vormt onmiskenbaar een ernstige bedreiging voor ons Water in het algemeen, ongeacht of dit het water is diep in de ondergrond, oppervlakte of het water bij u uit de kraan, niet voor niets denkt men na over flankerende maatregelen om de “veiligheid” zoveel als mogelijk te waarborgen. Als we radioactief afval diep onder de grond veilig zouden kunnen organiseren dan moeten we dat zeker kunnen boven de grond. Door het ondergronds te doen gebruiken we de aarde als bunker, met alle risico’s van dien !

Schaliegas Brabant Nee

Het door vele partijen uitgesproken Nee lijkt voor dovemans oren. Zowel de inwoners, als tal van gemeenten en overheidsbesturen verzetten zich tegen het boren naar Schaliegas, het waarom behoeft geen verdere uitleg. Samen met vele andere instanties moet het Waterschap als een van de belangrijkste instituties in staat worden geacht het boren naar Schaliegas een halt toe te roepen.

Lees ook “De Rol van het waterschap bij de opsporing en winning van Schaliegas.“ opgesteld door STOWA

STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk- juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied.

De vergaande autonome bevoegdheid van het Ministerie van Economisch zaken beperkt de waterschappen ernstig in haar mogelijkheden, hieraan moet een einde komen. Waterschappen dienen betrokken te worden en over de mogelijkheid te beschikken het boren naar Schaliegas een halt toe te roepen.

Werken aan water meent de aanbevelingen uit het rapport “ De rol van het waterschap bij opsporing en winning van Schaliegas” over maar luistert vooral naar wat u wil, een krachtig NEE vanuit de samenleving dient gerespecteerd te worden. Het boren naar Schaliegas lijkt maatschappelijk niet te worden aanvaard de overheid dient zich daarnaar te gedragen !

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.